Jak již bylo řečeno, hráč (stvořitel) se stává Bohem...

Jak začít?

Váš dům je planetou, koberce a parkety jsou moře, podkladová deska je pevnina. Zahrada je nejbližší vesmír, vaše město je galaxie. Ve vesmíru existují i další planety a galaxie, ale to vy zatím nevíte. Nejdříve musí vzniknou život na vaší planetě.
Vezměte si nůž a kousek dřeva, které by nemělo mít příliš měkkou dužninu (nejlépe březovou nebo bukovou větvičku). Vyřežte z klacíku prvního Adama a Evu. Tito lidé by měli připomínat figurky od " Člověče nezlob se ", musíte si je však vyrobit sami a nepoužívat žádnou elektrickou pomůcku či nástroj. Standardní „božskou normou“ je velikost 15 - 20 mm, tloušťka 5 - 10 mm, přičemž hlava s krkem tvoří asi 1/3 délky. Dřevění lidé (panáčci) potom vypadají asi takhle (obr 1.):

Panáčci

Jak pokračovat?

Po narození prvních lidí můžete přikročit k výstavbě celého světa. Dejte mu jméno. Kupte si špejle a lepidlo např. kanagom a nechte své první lidi stavět jejich první dům. Tuto stavbu samozřejmě staví vaše prsty a váš um, nicméně si představujte, že dům buduje už váš Adam a Eva. Malý dřevěný domeček bude možná ještě nedokonalý, avšak jednou se stane slavným. Pokud ho uchráníte před vlivy zemětřesení a různých živelných katastrof, jako je rozšlápnutí stavby neopatrným Bohem, vyluxování či polití vodou, může se stát v pozdější době cennou ozdobou vašeho skanzenu.

Při stavbě dřevěných domků nezapomínejte na křížení jednotlivých špejlí v rozích staveb. Pokud chcete špejlemi napodobit cihlové zdi anebo vytvořit třeba kulatou věž, doporučuji rozřezat špejle na malé, asi půl centimetrové dílky (obr. 2). Stavba z těchto dílků je však již obtížnější a vyžaduje více trpělivosti.

(obr. 2)

Stavění

Po období dřevěných staveb vás zřejmě nemine bouřlivý rozvoj staveb kamenných. Osvědčila se jejich výroba z keramické hmoty das pronto, která schne na suchu. Tento materiál dnes seženete běžně v papírnictví asi ve trojím barevném provedení. Malé cihly anebo celé stavební panely vyrobíme docela jednoduše:

Uválcujeme asi 10 dkg keramické hmoty tak, aby měla stejnou tloušťku. Můžeme hmotu vyválet lahví např. mezi položenými špejlemi. Malé dílky cihliček anebo větších panelů potom opatrně vyřežeme balzořezem nebo nožem. (Hrany cihel se nám budou přesněji řezat, pokud necháme hmotu před krájením asi 10 minut odležet.) Pokud z ní chceme vyřezávat okna anebo některé další složitější detaily, počkáme do druhého dne, kdy už bude definitivně vysušena. Keramická hmota se dá pohodlně a bez obtíží seřezávat i v suchém stavu.

Pokud budeme chtít napodobit tzv. hrázděné zdivo, prokládáme dílky modelářských hranatých špejlí (které před tím obvykle natřeme načerno) stejně tlustými a dlouhými dílky zdiva z keramické hmoty (obr. 3). Po několika hodinách práce se budeme pyšnit hezkým domkem.

Ale ještě jedna důležitá rada! První vrstvu cihel lepte na tvrdou modelářskou špejli, kterou nalepíte jako první na dno budoucího domečku. Pokud byste stavěli cihly hned na dno, nevyztužený papír by se ohnul.

(obr. 3)

Zeď

Oživlé modelářství ovšem vyžaduje i odkrývání domečků. Strop tedy musí být oddělávací. Nejprve, v rámci přípravných prací, vrchní část zdi pečlivě zarovnáme. Nožíkem anebo balzořezem srovnáme vrchní cihly přesně do jedné roviny, případně na ně ještě nalepíme dřevěný trámek. A teprve nyní se pustíme do výroby stropu. Zhotovíme jej opět poměrně jednoduše. Položíme otočený domeček na připravený kartón nebo balzu (2 mm tlustou) a obkreslíme jej. Vzniklý obrazec potom vyřízneme a na jeho spodní část přilepíme po stranách šikovně špejle tak, aby nám celý strop i s přistavěnou střechou ze zdí později nepadaly. Oddělávací desku stropu pak nasadíme na zdivo (nelepíme!) a začneme na ní stavět střechu a podkroví (obr. 4).

Ještě před vlastní výrobou střechy je dobré pustit se do stavby bočního štítu podkroví. Vztyčíme trojúhelníkové trámky štítu a vnitřní prostor mezi nimi vyzdíme cihličkami anebo proložíme nalepenými špejlemi. I do této zdi můžeme třeba podle libosti vestavět malé okénko.

(obr. 4)

Střecha

Samotný pokryv střechy vyrobíme nejlépe z tvrdého papíru, na který namalujeme křidlice anebo ji vytvoříme celou ze špejlí. Pro větší efekt můžeme třeba napodobit šindele pomocí rozstřihaného balzového prkénka (tloušťky 0,8mm nebo 1,0mm). Malé šindele (obdélníčky o stranách zhruba 5 x 3 mm ) potom lepíme na papírovou nebo špejlovou střechu v jednotlivých řadách odspodu směrem nahoru tak, jak tomu bývá u skutečných domů. Tato střecha je trochu pracnější, výsledek však určitě stojí za to.

Ti nejlepší stavitelé mohou zkusit ještě vyrobit skutečné otvírací dveře. V takovém případě nejprve slepíme obdélníkový rámeček z modelářských špejlí a umístíme jej do zvoleného otvoru pro dveře. Samotné veřeje vyrobíme opět z balzy. Malý obdélníček veřejí (využijeme balzu 1 mm tlustou) v rozích opatrně vyřízneme (obr. 5) a ke hraně přilepíme špejle (nyní je dobré využít párátka na jednohubky, která jsou na konci špičatá). Špičaté konce párátek potom usadíme do dvou miniaturních dřevěných obloučků, které jsme si opět vyřezali z balzy (tloušťka 2 mm). Tyto obloučky přilepíme kanagomem k rámu dveří. Tato jemná modelářská práce se nám hned napoprvé nemusí podařit, postupem času se však jistě staneme mistry truhláři. A troufneme si klidně i na dveře vyřezané z keramické hmoty, které rovněž usadíme do rámů podobným způsobem.

(obr. 5)

Dveře

Uvnitř domečků zařídíme jednoduchý nábytek - malé postýlky, televizory, telefony, ledničky, poličky atd. Z papíru, z balzového dřeva, ze špejlí a ze všech možných i nemožných materiálů.

Souběžně lze rovněž vytvářet přírodu. Přírodní terén se dá vhodně napodobit různými způsoby. Nejobvyklejší je vytvářet vrstevnice pomocí rozstříhaných krabic anebo třeba za pomoci novinového papíru a sádry. Osvědčuje se i výroba kopců z polystyrénu. Tento materiál musíte však lepit na podložku herkulem anebo podobným lepidlem. Kanagom by vám v polystyrenu vyžral díru. Tento způsob leptání se hodí např. pro výrobu jeskyní (ještě lepší je ředidlo).

Trávu a hlínu imitujeme pomocí sušeného čaje anebo využijeme modelářských materiálů ze specializovaných obchodů. To se týká i stromečků. Můžeme je udělat z papíru anebo z nabarveného molitanu, z drátků anebo třeba z borůvkového podrostu. Nápadům se meze nekladou. Ovocné stromy se velice dobře dají vytvořit z vysušených trav, které nasprejujeme barevným lakem na vlasy a potom opatrně lepíme větvičku po větvičce k silnějšímu kmeni. Na větve následně můžeme ještě přilepit nabarvené „plody“. Zrnka prosa jako švestky, semínka hroznů jako hrušky, rýži jako okurky, atd.

Jako podkladová deska nám poslouží třeba dřevotříska anebo sololit. Je dobré stavět na desce tlusté alespoň 10 mm. Tenčí materiál by se nám mohl pod vlivem různých nátěrů vlnit a prohýbat. Další a další zkušenosti a zručnost získáme sami po několika dnech zkoušení a výroby vlastního krásného špejlandského světa. Své původní nápady si můžeme nechat i patentovat (opět ve světě Špejlandu), již ozkoušené potřebné rady můžeme také nalézt v modelářských časopisech světa bohů.

Stvoření civilizace

Předpokládejme, že se hra zalíbí nejen vám, ale i dalším zájemcům. Pro lepší požitek a kolektivní zábavu byly při utváření světa Iiilandu (Špejlandu) vymyšleny tři základní principy. Jsou to vlastně přírodní zákony, které stanovili bohové před mnoha a mnoha lety. Od této chvíle by se všechno ve vašem světě mělo řídit těmito třemi základními principy.

Princip Gilla

Tento přírodní zákon nám stanoví, že svět dřevěných lidí je zmenšený model světa bohů. Tento princip se stává důležitým postupem času, tj. jeho význam bude vzrůstat spolu s vyspíváním vaší civilizace. Např. při sporech mezi jednotlivými zeměmi. Můžeme v takovém případě odkázat na to, jak se vzniklý problém řeší ve světě Bohů.....

Princip Marte

Tento druhý přírodní zákon stanoví, že při vzniklém sporu má větší váhu Země, ( planeta, galaxie ), která dosáhla v uvedené oblasti většího stupně rozvoje. Toto pravidlo je důležité např. při tvoření různých norem.....

Princip A priori

Znamená princip zdravého rozumu. Tento přírodní zákon znamená v podstatě zjednodušování světa bohů do ještě snesitelných a přijatelných hranic. Nebudeme např. zřejmě požadovat vyjádření hygienika před kolaudací domečku.......Ale pokud nás takováto forma hry zrovna baví, tak koneckonců - proč ne ?

Další zákony si již vytváří jednotlivé země a jednotlivé vlády samy. Tyto zákony by však měly vycházet z výše uvedených principů.

Volby a politika

Vážení čtenáři, následující téma není v panáčkovské politice natolik zprofanované a odpuzující , jako je mnohdy politika boží. Zkusme se tedy prokousat vcelku zábavným volebním a politickým systémem, který vznikal v průběhu několika desetiletí.

Ve Vesmíru existují státy s diktátorskými i demokratickými režimy. Diktátorské státy nemusí dělat volby, vše řídí vládce jmenovaný bohem. Panáčci mají v podstatě jednoduchý život. Nemusí se ničím státotvorným zabývat, o ničem nerozhodují a nemají žádná práva. Např. právo hodit si prostřednictvím boha kostkou a rozhodnout se sami podle hozeného čísla.

V demokratických státech dochází k většímu prolínání boží vůle a vůle člověčí. Není to vlastně zmenšená realita i našeho skutečného světa? K vysvětlení celého systému použijeme nyní systém státní správy, který zavedla na svém území Větrnícká unie.

Tato země zavedla nejstarší Ústavu na světě a mnoho let pravidelně pořádá volby. Již v jejím pravěku se vládcem větrníčáků stával nejšikovnější panáček, který získal nejvíce ocenění a bodů za své sportovní výkony a statečnost ve válkách. Tyto jeho schopnosti bůh nijak neovlivňoval. V případě Větrnícké unie se však její 5. vládce – Sharl Shaplin, stal Jeho Magnificencí a doživotním prezidentem VU. Jeho práva jsou však omezena, v průběhu ročního volebního období je vláda svěřena fakticky do rukou demokraticky zvoleného předsedy vlády a jeho 4 ministrů. Takže, jak ve VU vlastně probíhají volby?

Nejprve bychom měli vědět, že ve Větrnícké unii tradičně existují 4 hlavní strany. Je to SZVU – Strana zelených VU, SČVU – Strana červených VU, SMVU – Strana modrých VU a SPVU - Strana Pavloslávistů VU.

Systém politických stran ve Větrnícké unii a nástin jejich programů:

SZVU – Strana zelených VU: Pokud vyhrají volby, tak prosazují zejména ekologické programy (výsadba lesů, polí, vinařství, pivovarnictví…)

SČVU – Strana červených VU: V případě vítězství ve volbách prosazují výstavbu paneláků, kde by mohly žít chudší skupiny občanů, brání výstavbě hradů a vilek pro bohaté…)

SMVU – Strana modrých VU: Vítězní modří jsou vlastně kapitalisté, tj. snaží se o výstavbu honosných objektů určených pro vyšší ekonomicky zdatnější vrstvy společnosti, jsou to také demokraté, v zahraniční politice upřednostňují demokratické systémy

SPVU - Strana Pavloslávistů VU: Jsou to věřící, kteří věří v boha Pavla (autor této boží knihy). Udělají všechno, co chce jejich bůh. Pokud vyhrají volby tak to má bůh jednoduché. Nemusí nutit své panáčky hlasovat, vše si může rozhodnout tak, jak je tomu v některých diktátorských režimech.

Ve VU se každoročně mění vláda 10. listopadu. To je den, kdy v roce 1966 vznikla větrnícká Abeceda Hašo.

Abeceda Hašo

Byla vytvořena dne 10. Listopadu 1966 v Galaxii Žďár nad Sázavou, tedy ještě před vznikem prvních lidí. Původně sloužila jako tajné písmo bohů, kteří si tímto způsobem kódovali svá tajemství. Po zrození prvních neandertálců v Galaxii Primorsko tito prehistoričtí lidé, během božího vnuknutí, Abecedu Hašo přijali za svou, naučili se její písmenka a začali s ní psát. Dnes se písmena této abecedy dosud používají nápisy psané Hašem jsou instalovány na některých veřejných budovách ve Větrnícké unii.

Za zmínku jistě stojí fakt, že se mnohá písmena této abecedy Hašo docela shodují s boží abecedou Rováš, která se používala před mnoha sty lety v Sedmihradsku. Tento fakt nebyl dosud dostatečně uspokojivě vysvětlen ani samotným bohem ani největšími vědeckými kapacitami panáčků.

Střecha

Voleb se zúčastňují 4 hlavní strany, které mají nejprve primárky. V těchto primárkách si zvolí své předsedy. Bůh vybere několik kandidátů, o kterých je známo, že díky své politické minulosti jsou příznivci nebo členy určité strany a tito kandidáti nyní projevují své názory na základě dichotomických rozhodnutí kostky (sudá je ano, lichá znamená ne). Nejprve si však starý předseda hodí kostkou, zdali chce tuto svoji funkci vykonávat i další období. Pokud mu padne sudé číslo (ano), pak se v takovém případě primárky ruší a staronový předseda pokračuje ve své funkci. Pokud však padne číslo liché, tak se starý předseda zařadí mezi vybrané kandidáty, kteří nyní mají rovné šance stát se stranickým předsedou své partaje. Tyto primárky jsou někdy docela vyhroceny a atmosféra je na nich mnohdy bouřlivá. Kandidáti mají totiž možnost předestřít před svými spolustraníky své vize a názory. Tyto názory se mohou týkat vnitřních věcí VU, ale třeba i zahraniční politiky a mohou se i dosti lišit. Kostka postupně ukazuje (nejčastěji vylučovacím způsobem), kdo má v těchto primárkách největší podporu. Nakonec tedy dojde ke zvolení předsedy strany.

Podobné primárky mají všechny 4 existující strany VU. Do celostátních voleb tedy vstupují strany vedené svými nově zvolenými předsedy. Zde se hlasuje již odlišným způsobem. Bůh vezme z různých regionů libovolné a nahodilé množství panáčků. Tyto panáčky pak nasype na čistý papír, na kterém jsou vyznačeny čtyři souměrné kvadranty. Každý z nich patří jedné ze čtyř větrníckých stran. Jednotlivé kvadranty si strany vylosují.

Po vysypání panáčků bůh počítá zvolené hlasy. Každého panáčka opatrně odkládá a zapisuje čárkami do jednotlivých kvadrantů hlasy. Panáček volí tu politickou stranu (kvadrant), na který ukazovala přímka jeho těla vedoucí směrem k jeho hlavě. Uvedený způsob volby je pohodlný a praktický. Během jedné hodiny lze takto spočítat hlasy několika set voličů.

Ve Větrnícké unii je ještě výsledné sčítání hlasů poněkud komplikováno tím, že volba významnějších občanů má větší platnost. Za každý zářez (tj. hodnost), kterými se pyšní, se ještě připočítává navíc další hlas. Největší možný počet zářezů je 8. Tj. maximální počet hlasů, který může jeden volič věnovat své straně je 9.

Tradice přidělování zářezů je ve VU velice stará. Některými zeměmi je považována za nehumánní, ve Větrnícké unii se však stále udržuje. Pokud panáček svému národu nějak významně prospěje, pak získává malý zářez, který je mu vyřezán do těla. Po obvodu může mít maximálně 8 zářezů. Podle jejich počtu se ve VU již od 70. let minulého století vytvořila hierarchie hodností:

1 zářez – plukovník

2 zářezy – staršina

3 zářezy – gamaken

4 zářezy – kapitán

5 zářezů – maršál

6 zářezů – polní maršál

7 zářezů – generál

8 zářezů – armádní generál

Po ukončení voleb nastává sčítání hlasů. Předseda vítězné strany se poté dotazuje pomocí kostky, koho si vezme k sobě (jakou stranu) jako koaličního partnera. Většinou se ptá dvojím způsobem tzv. ověřujícího dotazování. Tj. „Máme vytvořit koalici se stranou modrých?“ – kostka – ano. Není to hloupé vytvořit koalici se stranou modrých? – kostka – ne. Podobným způsobem schvalování se postupuje i při jmenování ministrů do čtyř hlavních resortních ministerských postů.

Ministerské posty ve VU a hlavní náplň jejich činnosti:

Předseda vlády – vítěz předchozích stranických primárek vítězné strany

Ministr obrany – má na starosti obranu země, vede důležitá jednání se zahraničními protějšky, rozhoduje o vyzbrojování a odzbrojování země a její vojenské politice

Ministr zahraničních věcí – vede zahraniční jednání, má na starosti i zahraniční rubriky v časopisech, vysílání rozhlasu, maily, SMS-ky, záběr jeho témat je širší než u ministra obrany

Ministr kultury – zabývá se pořádáním kulturních akcí a také sportem. V této oblasti spolupracuje s některými činovníky, které jmenuje prezident Sharl Shaplin, např. s předsedou Větrníckého olympijského výboru

Ministr bez portfeje – má na starosti všechno to, co nespadá pod výše uvedená ministerstva.

Pokud se ve vládě řeší nějaký významný problém, pak se ministři rozhodují podle hodu kostky. V případě, že se jejich rozhodnutí nelíbí prezidentovi, dochází k opravnému opakovanému hlasování. Prezident však má pouze 1 x právo veta. Pokud ministři opět rozhodnou proti prezidentovi, tak ten již nemůže jejich rozhodnutí zvrátit.

MUZEUM iiilandu

Hvězdné údolí 816/15, 785 01 ŠTERNBERK


Otevírací doba:

PO 9:00 - 11:00

ST 9:00 - 11:00

ČT 15:00 - 17:00


Dále po telefonické domluvě: 721313573


Vstupné 30Kč/1euro


OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ!

Opravujeme modely lokomotiv, vozů a příslušenství měřítek H0 i TT!


U analogových parních lokomotiv umíme nainstalovat např. i kouřový generátor!
Pozor! Části digitálního řízení neopravujeme!
U lokomotiv vybavených digitálním řízením opravujeme jen mechanické části!

Modely lze předat přímo v Muzeu iiilandu nebo ve Žďáře nad Sázavou nebo v Praze (po domluvě)!


Opravy se uskutečňují ve Žďáře nad Sázavou.

Kontakt: svoboda750@gmail.com; 736637777


Počítadlo
TOPlist

© 2008 Created by Adamidlo & Kalhi

Pravidla iiilandu | Větrnická unie | Státy | Zaniklé státy | Olympijské hry | Fotbal | Války | Edukace pomocí iiilandu