Malá vysvětlivka...

iiiland je nástupcem a pokračovatelem Špejlandu. Špejland sdružoval v 90. letech minulého století a na začátku století nynějšího většinu zemí tzv. Severní galaxie. To jsou státní útvary, které se nacházejí na severu Vesmíru (ČR), zhruba nad rovnoběžkou procházející Křižanovem (okr. Žďár nad Sázavou). Mezi tyto země patří především Větrnícká unie (Šternberk), Havrány (Šternberk), Království Kateřínské (Šternberk), Sovov Brokiho Embra (Šternberk) a brzy sem Moravské Třebové přejde i Adamov a z Brna Juliánov. Tyto všechny země jsou budou nyní k vidění ve šternberském Muzeu iiilandu.
Kromě nich patří ještě geograficky do Severní Galaxie Sovov Viléma z Pernštejna (Karlov u Škrdlovic).
Do Jižní galaxie patří státy Rošfórská říše, Svobodná sovovská města (pod správou Rošfórské říše), Langara, Skogomadra, Mon Ferero a Armengar. Kromě nich existuje ještě ve Vysokých Popovicích podivná, svérázná a nespolupracující země – Dakkarie. Rošfórská říše a Langara mají také své menší zastoupení v Muzeu iiilandu a vystavují zde především lodě a vojenskou techniku. Země Severní a Jižní galaxie spolu před léty vedly dlouhé války. Nyní (září 2015) se geopolitická situace opět vyostřila, oba nepřátelské tábory však již nedělí „křižanovská rovnoběžka“. Věříme, že nedojde k ničivé válce, která by znamenala nelítostné poničení panáčků a veškeré kultury.


Tak o Špejlandu (iiilandu) psaly novinyZ historie států Vesmíru...

První člověk – Sharl Shaplin z Větrnícké unie (dnes je prezidentem Větrnícké unie a má titul jeho Magnificence) se narodil pravděpodobně na konci srpna r. 1969 v přímořském bulharském městečku Primorsko v campingu Perla. Spolu s ním se narodilo (doslova z jedné větve) dalších 11 lidí. Dnes žijí pouze 4 z nich. Za týden se potom „narodilo“ dalších 7 ve Žďáře nad Sázavou. Dnes žijí pouze 3 z nich. Tito lidé se stali základem státu Větrnícká lidová republika (nynější Větrnícká unie). Zanedlouho potom vznikl stát Sovov (původně Sovovský socialistický stát) a Jaguárov (dnešní Skogomadra). S dalším odstupem potom Sokonský stát (dnešní Dakkarie). Dakkarie se však asi v roce 2004 uzavřela do své osamělosti a již se Severní galaxií vůbec nespolupracuje (proto také není na těchto stránkách téměř zmiňována).

Prvním impulzem k vytvoření tohoto světa bylo zrození prvních lidí. Byli vyřezání z poměrně tvrdé větve a bylo jich asi dvanáct. Naši archeologové a historici se domnívají, že to bylo v galaxii Primorsko na břehu Černého moře. Následoval jejich mezigalaktický přenos do Žďáru nad Sázavou, kde získali první nátěr a byli definitivně zrozeni. Tj., když to shrneme – k početí došlo v Bulharsku, ke zrození lidí došlo ve Žďáře nad Sázavou na sídlišti U průmyslovky. První lidé připomínali figurky od hry Člověče, nezlob se a byla jim přidělena zaměstnání podle barvy, kterou oblékli. Mezi první profese patřily silničáři, stavitelé, policajti a vojáci. Policajti měli na hlavě malé, miniaturní, ale přesto zřetelně vypouklé červené světýlko. Takový byl i první vyřezaný člověk ve Vesmíru – p. Sharl Shaplin. Legenda tvrdí, že panáčci se světýlky byli původně dva. Bratr Sharl Shaplina však zmizel zřejmě hned po početí kdesi v mezihvězdném prostoru a v ústní tradici se nedochovalo ani jeho jméno.

První lidé Vesmíru:

Sharl Shaplin – dosud žijící, Jeho Magnificence, v současnosti prezident Větrnícké unie (stát iiilandu)

Bezejmenný bratr S. Shaplina – zmizel navěky, nestačil se zapsat do historie

Pepa Lauerd – zmizel navěky, byl významným silničářem a detektivem, vykonával snad krátkou dobu i prezidentský úřad Větrnícké unie (není písemně potvrzeno)

Ernest Thompson Seton – zmizel navěky, významný stavitel a detektiv, v pořadí 4. vládce VU

Robin Hood – zmizel navěky, byl vojákem, který se vyznačoval poněkud ohnutou postavou

Erich von Däniken – zmizel navěky, byl prvním vládcem Větrnícké unie (VU)

Samuel Ferguson – dosud žijící, je významným hrabětem a senátorem VU

Oliver Hardy – dosud žijící, byl v pořadí 2. vládcem VU, dlouhodobý předseda vlády

Pepa Vytahovač – dosud žijící, byl v pořadí 3. vládcem VU

Současní jazykozpytci se zabývají i procesem tzv. božího přidělování jmen. Bůh byl tehdy, v počátku vzniku Světa ještě velice mladý a bylo mu přibližně 13 let. Nezabýval se tedy tím, jak by se správně jeho panáčci, kteří často přebírali jména skutečných božích jmen, měli jmenovat. Docházelo tedy k různým zkomoleninám jmen známých osobnosti. Vznikl např. muž se jménem Žán Kló Killy (předlohou byl tehdy známý francouzský sjezdař) František Rubín, Mikuláš Aleš a další. Postupně se jména začala komolit i záměrně. Bůh se obával fenoménu kouzla Woo-doo. Tj. pokud někomu dám jméno skutečné boží postavy, potom je v případě smrti (ztráty tohoto panáčka) i ohrožen samotný bůh. V iiilandské filosofii je tato skutečnost označována jako důkaz Prvního strachu boha a předpokládá se tedy, že i bůh je smrtelný.

Historici pátrali ve starých kronikách Větrnícké lidové republiky, tedy prvního státního útvaru nacházejícího se tehdy v galaxii Vysoké Popovice. Podle titulního motta nejstarší kroniky, kde je zmínka o F.L.Věkovi, se předpokládá, že k založení prvního státního útvaru došlo v roce 1971. První lidé na světě vznikli tedy zřejmě v červenci či srpnu roku 1969 nebo 1970.

Brzy vznikly v galaxii Vysoké Popovice další 2 státy. Byl to Sovovský socialistický stát a Jaguárov, který byl po několika měsících svého trvání přejmenován na Skogomadru (Skogomadre faune kapitaliste). Tyto státy spolu vycházely „střídavě oblačně“. Zejména mezi Větrníckou lidovou republikou a Skogomadrou docházelo již od samého počátku k válečným střetům. Při jedné válce se dokonce větrníčtí panáčci schovali před útočícím nepřítelem do lustru. Tehdy se, podle legendy, dotkli poprvé slunce. I přes občasné válečné konflikty se první státní útvary začaly rychle rozvíjet. Zejména v Sovovu vyrostla na tehdejší poměry malebná a rozlehlá města Monteso a později i Dynamo. Sovovská architektura se tehdy stala tou nejdokonalejší na světě. Skogomadrští architekti zase začali první používat systém odklápěcích střech. Tehdejší stavitelé budovali svá obydlí a města výhradně ze špejlí a spojovali je lepidlem kanagom. Uvnitř domů se nenacházel téměř žádný nábytek, záchody neexistovaly, na tehdejších starobylých hradech se však již objevovaly první důmyslné stavební tajnosti – např. systém tajných vchodů ve stěnách i ve střechách. Začala i výroba prvních potravin (rohlíky, chleba, pivo a limonády z moduritu) a byly vytvořeny první peníze. Ve Větrnícké lidové republice to byly Gamy, v Sovově Tiny a ve Skogomadře Ory. V blízkosti těchto tří zemí se o něco později také objevil 4. stát. Byl to Sokonský lidový stát, který se později přejmenoval na Dakkarii. Původními obyvateli tohoto státu byli roboti (dílky jakési boží skládací stavebnice, kteří se od sebe odlišovali barvou opásaných nitek). Bůh tohoto státu se však v pozdější dekádě uzavřel do sebe, začal pít alkohol, rozvedl se se svojí bohyní a přestal s většinou zemí iiilandu komunikovat a spolupracovat. Dnes o jeho státním útvaru mnoho nevíme, naši vědci se domnívají, že existuje někde ve Vesmíru za černou dírou, které se říká Brno.

MUZEUM iiilandu

Hvězdné údolí 816/15, 785 01 ŠTERNBERK


Otevírací doba:

PO 9:00 - 11:00

ST 9:00 - 11:00

ČT 15:00 - 17:00


Dále po telefonické domluvě: 721313573


Vstupné 30Kč/1euro


OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ!

Opravujeme modely lokomotiv, vozů a příslušenství měřítek H0 i TT!


U analogových parních lokomotiv umíme nainstalovat např. i kouřový generátor!
Pozor! Části digitálního řízení neopravujeme!
U lokomotiv vybavených digitálním řízením opravujeme jen mechanické části!

Modely lze předat přímo v Muzeu iiilandu nebo ve Žďáře nad Sázavou nebo v Praze (po domluvě)!


Opravy se uskutečňují ve Žďáře nad Sázavou.

Kontakt: svoboda750@gmail.com; 736637777


Počítadlo
TOPlist

© 2008 Created by Adamidlo & Kalhi

Pravidla iiilandu | Větrnická unie | Státy | Zaniklé státy | Olympijské hry | Fotbal | Války | Edukace pomocí iiilandu