Vítejte na stránkách iiiland - oživlé modelářství.
Stránka je momentálně ve výstavbě.

     Válka Větrnícké unie se Skogomadrou v rozhlasovém zpravodajství VU   Červen 2000

   Pěkné červnové dni milí posluchači,
na hlavě mám věneček z řeřichy zahradní. Dovedete si jistě představit, jak hezky vypadám. Řeřicha zahradní bude první opravdově pěstovanou plodinou ve Špejlandu. A to je první zpráva z Větrnícké unie od Emy Destinové. Další zprávy budou následovat. Bohužel nebudou tak optimistické.
   Ve Větrnícké unii se nyní téměř o ničem jiném nemluví, než o vypuknuté válce se Skogomadrou. Ve všech restauracích se donekonečna probírá útok větrníckých sil rychlého nasazení na skogomadrské území v galaxii HL, ke kterému došlo dne 27.5. kolem 14. hodiny. V tu dobu překročila větrnícká stíhačka AV 2 + dva bitevní minivrtulníky s celkem čtyřmi piloty skogomadrské území. Zanedlouho se strhl první vzdušný souboj s letkou tří letadel ze skogomadrské letadlové lodi. Jedno z nepřátelských letadel sestřelilo naši stíhačku a poté vyzvalo naše vrtulníky, aby opustily skogomadrské výsostné území. Naše vrtulníky však opětovaly palbu a zapálily jeden skogomadrský stroj. Poté se obrátily a bez problémů se vzdálily z dosahu nepřátelských střel. Skogomadráci zajali dva piloty sestřelené stíhačky.
   Následovala pozemní tanková bitva. Proti zastaralým větrníckým tankům vyjely malé minitančíky. Větrnícké tankové vojsko však prokázalo velké bojové mistrovství a nezůstalo skogomadrákům nic dlužno. Tanková bitva skončila na obou stranách ztrátami 4 tanků. Následoval boj muže proti muži. Proti zkušeným třicet let starým skogomadrským válečníkům stáli mladí muži bez zkušeností, ale s velikým odhodláním. Jejich handicapem bylo, že jim přímo v poli nevelel žádný zkušený válečník, na rozdíl od Skogomadry, kde se do přímého boje vložil i velitel jednotky. Na straně Skogomadry padlo 13 vojáků, Větrníkov ztratil celkem 23 mladých mužů. Předposlední voják se nestačil vzdát a tak Skogomadra získala pouze jednoho posledního zajatce.
   Po tomto menším střetu se armády od sebe oddělily a následovalo jednání mezi ministrem obrany VU hrabětem N.R.Daunem z Nosferatau a Henri Baskervilem ze Skogomadry, kterého se zúčastnil ještě ministr bez portfeje D. Michelangelo ( VU ) a Virginie ( USS ). Tato jednání skončila bez úspěchu, protože obě strany skálopevně trvaly na svém stanovisku. Tj. Větrnícký pohled: Skogomadra vyprovokovala válečný konflikt, neboť její policisté vlezli na území VU v Anconu a sundali tam národní větrníckou vlajku. ( Poznámka - Tato vlajka byla již vrácena a obě velvyslanectví, VU i USS vzájemně vyměněna, VU však považuje sejmutí vlajky z domu v Anconu za potupu a umělou a opakovanou snahu USS zkomplikovat a vyhrotit vztahy s VU ). Přitom velvyslanectví mají sloužit mírové spolupráci, čímž Skogomadra porušila vlastní publikované ustanovení o zřízení velvyslanectví. Mezinárodní soud v Dakkarii nebyl schopen odpovědět do 1 měsíce na žalobu vlády VU proti teroristovi Rodrigovi, a VU již nebyla ochotna déle čekat a nečinností se před celým světem znemožnit. Zvláště tehdy, když válku Skogomadře vyhlásil i Sovov.
   Tj. Skogomadrský pohled: Větrnícká unie neměla v Anconu žádné velvyslanectví, protože neměla nikdy smlouvu o zřízení tohoto velvyslanectví. Budova tam byla přesto dlouho trpěna, nakonec byla vlajka odstraněna, protože velvyslanci vypršel mandát. Ministr policie Rodrigo zůstane ve funkci, neboť nepochybil. ( Jeho odstoupení požaduje VU jako podmínku ukončení válečného konfliktu - ministr VU P. Vytahovač byl kvůli pochybení přitom již odvolán. ).
   Po jednání se obě strany vzdálily a posbíraly na bojišti své padlé. Konflikt již dále nepokračoval, ačkoliv Větrníkov dorazil do Galaxie HL s více než tisíci muži. Ke smíru však také nedošlo. Větrníčtí vojáci byli příštího dne pochováni do hromadného mramorového hrobu na hřebenu hory Kebnekajse nedaleko chaty Oliverky. Pietní místo bylo vkusně upraveno, těla padlých byla pochována do země. Blízko rovu vlaje větrnícká vlajka a na hrobě leží květiny. Tabulka hlásá datum bitvy. Ve Větrnícké unii byl vyhlášen třídenní smutek.
   Další zprávy: Paavo Nurmi se postavil rozhodně proti větrníckým válečným snahám a vyjádřil názor, že se má VU okamžitě omluvit Skogomadře a ukončit konflikt. Skogomadra měla rozhodně právo k sundání větrnícké vlajky, mohla na to však vládu VU dopředu upozornit. V takovém případě by ji sundal sám. Tento prohřešek však, podle něj, není natolik závažný, aby musela VU vstoupit do války. Kromě toho Paavo vyjádřil názor, že vedení boje bylo ostudné. Proč neměli vojáci s sebou důstojníka ? Ministr obrany N.R.Daun je vinen za propuklý konflikt a zbytečné životy na obou stranách.
   Tento názor rozčílil senátora S. Fergusona, náčelníka štábu VU: " Pan bývalý velvyslanec zřejmě neví, co mluví. Co je to za velvyslance, když mu někdo v noci sebere ze zahrady vlajku a jemu to nevadí ! Proč si pan velvyslanec nepožádal dříve o vojenskou ochranu velvyslanectví ? To, jak se Skogomadra zachová, mohl přece čekat ! Místo toho si válel šunky uvnitř se svojí Soňou. Hanba! A o vedení boje ať se pan velvyslanec laskavě nestará. Nerozumí tomu."
   Paavo Nurmi kontroval:" Pan senátor Ferguson by se měl především uklidnit a seznámit se se všemi skutečnostmi. Já osobně jsem neměl vůbec právo žádat o svoji ochranu, protože jsem v té době už vůbec nebyl velvyslancem. A ve Skogomadře jsem se cítil bezpečně. A tak jsem si tam tedy válel svoje a Soniny šunky. Vedení boje skutečně nerozumím, ale umím počítat. Zřejmě na rozdíl od pana maršála. Mám dojem, že číslo 23 je poněkud větší než číslo 13."
   Další zprávy: Vláda VU uzákonila používání státního označení, které se již dříve používalo k označení větrnícké vojenské techniky. Je to čtverec rozdělený diagonálou na dvě stejné poloviny. Levá horní je modrá, pravá dolní je žlutá.

MUZEUM iiilandu

Hvězdné údolí 816/15, 785 01 ŠTERNBERK


Otevírací doba:

PO 9:00 - 11:00

ST 9:00 - 11:00

ČT 15:00 - 17:00


Dále po telefonické domluvě: 721313573


Vstupné 30Kč/1euro


OPRAVY ŽELEZNIČNÍCH MODELŮ!

Opravujeme modely lokomotiv, vozů a příslušenství měřítek H0 i TT!


U analogových parních lokomotiv umíme nainstalovat např. i kouřový generátor!
Pozor! Části digitálního řízení neopravujeme!
U lokomotiv vybavených digitálním řízením opravujeme jen mechanické části!

Modely lze předat přímo v Muzeu iiilandu nebo ve Žďáře nad Sázavou nebo v Praze (po domluvě)!


Opravy se uskutečňují ve Žďáře nad Sázavou.

Kontakt: svoboda750@gmail.com; 736637777


Počítadlo
TOPlist

© 2008 Created by Adamidlo & Kalhi

Pravidla iiilandu | Větrnická unie | Státy | Zaniklé státy | Olympijské hry | Fotbal | Války | Edukace pomocí iiilandu